MISJE ŚWIĘTE 2022

WIELKANOC SG » STRONA GŁÓWNA » MISJE ŚWIĘTE 2022

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!
 
          Słowami św. Franciszka z Asyżu życzę Wam Pokoju…
 
5 czerwca 2022 roku, w Waszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Misje Święte, czas szczególnej łaski Bożej. Wasz Ksiądz Proboszcz darząc zaufaniem Zakon Braci Mniejszych – tradycyjnie nazywanych franciszkanami – zaprosił mnie bym towarzyszył Wam w tym czasie łaski pełniąc rolę tego, który przemawia w Imię Boga.

Najważniejszym powodem organizowania Misji Świętych jest miłość, czyli troska Kościoła o rozwój i dobro poszczególnych osób i całych środowisk. Po grzechu pierworodnym człowiek nie potrafi rozwijać się w sposób spontaniczny i samoczynny. Przeciwnie, łatwiej przychodzi mu czynić zło, którego nie chce, niż dobro, którego bardzo pragnie. Człowiek potrafi sam siebie oszukiwać i krzywdzić albo tak pokomplikować sobie życie, że popada w depresję, rozpacz, stany samobójcze.
Misje są czasem spotkania z Chrystusem, który wie o tych wszystkich naszych słabościach i zagrożeniach. On nas kocha i zna. On stał się po to człowiekiem i po to przyszedł do nas, aby nasza radość była pełna, abyśmy wygrali życie już na tej ziemi, abyśmy z Jego pomocą już teraz budowali w sobie i wokół siebie królestwo Boże: królestwo miłości i prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
Tylko i wyłącznie Chrystus może w całej pełni objawić nam prawdę o nas samych i o naszym życiu. Bez Niego nie wiemy, kim jesteśmy i w jaki celu istniejemy. Bez Niego tak trudno jest nam odróżnić dobro od zła i żyć w świętości. Bez Niego niespokojne są nasze serca i poplątane stają się ścieżki naszego życia.

W tej sytuacji człowiek potrzebuje Zbawiciela, który nas nieodwołalnie kocha i w którym możemy stać się nowymi, niezwykłymi ludźmi, jak byli nimi Matka Teresa z Kalkuty czy Jan Paweł II.
Misje są momentem, w którym Chrystus pozwala wejść człowiekowi w krąg świata samego Boga. Jest to okazja, która się może już nigdy nie powtórzyć. To spotkanie z Tym, który jest jedynym Mistrzem i Nauczycielem życia, który wszystkim czyni dobrze i który wszystkich wyzwala: nie tylko z grzechów i słabości, ale także z ciężaru przeszłości, z lęków i niepewności, z fałszywych przekonań i groźnych iluzji.
 
Drodzy Parafianie!
 
          Jako misjonarz, gorąco zapraszam Was na te Misje, a jednocześnie liczę na Waszą apostolską pomoc. Każdy w zakresie swojego stanu, zawodu, środowiska niech zrobi wszystko, by innych przybliżyć do Boga podczas tych Misji Świętych.

          Jedni pomogą modlitwą, ofiarowaniem swoich cierpień, inni dobrym słowem zachęty. Wszystkich wzywam do zaangażowania się, do pomocy. Wielkie dzieło Misji Świętych jest naszym wspólnym dziełem. Polecam je gorąco modlitwie wszystkich, tak prywatnej, jak i wspólnej w rodzinach i parafii. Szczęść Boże.
 
Z franciszkańskim pozdrowieniem: „Pokój i Dobro” -

                             
                                                                         O. Faustyn Zatoka OFM