PILNE POTRZEBY REMONTÓW W 2016 ROKU...

STRONA GŁÓWNA » WYDARZENIA W PARAFII W ROKU 2016 » PILNE POTRZEBY REMONTÓW W 2016 ROKU...

PILNE REMONTY W PARAFII W ROKU 2016...

Budynek kościoła i wieża - budowa. Obecnie w trybie pilnym należy dokończyć II etap remontu dachu kościoła, a więc zgodnie z projektem i otrzymanym zezwoleniem - "Budowy drewnianego hełmu wieży głównej kościoła  parafialnego w Henrykowie Lubańskim pw. św. Mikołaja", w ramach kontynuacji budowy. Przebudowa głównego dachu kościoła była przeprowadzana w latach 2000 -2004. W tym pozyskano środki w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 45 000 zł, a dalej w latach 2014 -2016 (wartość szacunkowa ostatniego etapu ok. 80 000 zł), gdzie większość ostatnich prac sfinansowali sami parafianie. Obecnie I etap budowy dachu został zakończony, częściowo odebrany, a wszelkie należności zapłacone.

Wieża kościelna. Należy w trybie pilnym kontynuować kolejny etap budowy, ze względu na posuwające się pęknięcia na wieży. Wartość kosztorysowa projektu wynosi ponad 360 000 zł, na co też należy brać poprawkę, gdyż kosztorys ten jest wykonany przed 5 laty i z pewnością dziś ulegnie doszacowaniu. Wieżą ulega ciągłej degradacji, pęknięcia na niej są znaczne i wymaga szybkiej interwencji budowlanej.


Obecnie Rada Parafialna czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, przygotowanie projektów,  a także jest prowadzona ciągła zbiórka w kościele parafialnym na ten cel. Jednak ciągle te środki są niewystarczające...


Mur parafialny. Ponadto dalszej inwestycji wymaga mur parafialny, który należy otynkować, dokonać wymiany pokrycia na nową dachówkę, zgodną z zezwoleniem. To także jest kosztowne i wymaga wkładu finansowego w b.r. Szacuje się koszt wschodniej części muru w granicach ok. 7 000 zł (wartość robocza).


Obraz św. Mikołaja.
Również Rada Parafialna poczyniła starania celem odzyskania z depozytu Legnickiej Kurii Biskupiej obrazu patrona Naszej parafii Św. Mikołaja. Uzyskano odpowiedź, iż renowacja tego obrazu wynosić będzie od. 30 000 i w chwili, gdy parafia zbierze wystarczające środki finansowe, obraz zostanie przekazany do renowacji, a dalej powróci do Naszej wspólnoty.

------------------------------------------------------


Jeśli uznasz, że to co robimy jest właście, dobre, warte uwagi i poświęcenia i  chciałbyś Nas wesprzeć, kliknij na ten link...
WSPARCIE FINANSOWE