RADA PARAFIALNA

SKŁAD RADY PARAFIALNEJ  W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM
 


 1. ks. Piotr Wojcieszek - Przewodniczący

 2. Krystyna Zakrzewska -w-ce Przewodnicząca

 3. Jacek Jaworski - Sekretetarz

 4. Janusz Papas  - Skarbnik

 5. Dariusz Tylki - Członek

 6. Danuta Garbacz - Członek

 7. Elżbieta Kozioł- Członek

 8. Leszek Kozioł - Członek

 9. Witold Czachara - Członek

 10. Zbigniew Hercuń - Członek

 11. Teresa Trefler - Członek


Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

 

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

 

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.


 

 
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3