REMONT MURU KOŚCIELNEGO

REMONTY » REMONT MURU KOŚCIELNEGO

REMONTU MURU PARAFIALNEGO
(27.07.2016 R.)

 

CAŁA ZAWARTOŚĆ  TEJ STRONY JEST OPRACOWANA KU PAMIĘCI LUDZIOM, KTÓRZY TWORZYLI I  NADAL TWORZĄ NOWE KARTY  NASZEJ HISTORII,
  NA CHWAŁĘ BOŻĄ, NASZYCH OJCÓW I WSZYSTKIM POTOMNYM.

 
Niestety mijający czas, zmienne warunki atmosferyczne, złe odwodnienie, brak orynnowania krużganków i sama eksploatacja obiektu  zrobiły swoje... Otaczający mur kościelny uległ epoce czasu i poważnym uszkodzeniom, dosłownie zaczął się walić. W murze powstały znaczne ubytki kamienia, z którego mur jest zbudowany, które po prostu po wymyciu zaprawy powylatywały i powstały znaczne, bardzo rozległe braki, wręcz dziury o długości nawet do 3 m i wysokości 1 m. Od strony wschodniej mur uległ znacznemu uszkodzeniu na długości niemal 40 m. Na dzień dzisiejszy prawie cały mur wymaga pilnej interwencji i naprawy, wymiany pokrycia dachówek.

Największemu  uszkodzeniu na obecną chwilę, tj. 01.06.2016 r. uległ mur od strony wschodniej, który od stronu placu kościelnego ma zaledwie 1,9 m wysokości, lecz z drugiej strony, jego wysokość wynosi do 6 m i przechodzi w mur podstawy krużganku wschodniego. Poważne jego uszkodzenia są na długości ok. 40 m, które wymagają przemurowaniu na całości, a ponadto pozostała część muru wymaga spoinowania zaprawą, naprawie ubytków kamieni. 

Ewidentnie mur uległ uszkodzeniu na styku z gruntem od strony placu kościelnego i po drugiej stronie, na tej wysokości uległ totalne degradacji, schodząc uszkodzeniami w dół,  bardzo duże kamienie polne, z których jest zbudowany,  wypadły. Jak wynika z ustaleń, powodem tego jest zły odpływ, a właściwie brak odpływu wody z rynien krużganków, od strony kościelnej oraz brak rynien na krużgankach  od strony wschodniej, a także porastająca tuż przy murze duża roślinność i drzewa, które systemem korzennym powrastała się w mur, znacznie go uszkadzając, rozpierając, a korony tych drzew dokonały uszkodzeń pokrycia dachówek.    

Mając powyższe na uwadze, w tym lata zaniedbań,  przedstawiciele Rady Parafialnej w Henrykowie Lubańskim wzięli sprawy w swoje ręce. Jeszcze w roku 2015 dokonano wszelkich uzgodnień, jak też i pozwoleń dot. przystąpienia do prac naprawczych. Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził program prac konserwatorskich i dał zezwolenie na przystąpienia do robót budowlanych. Sprawę z ramienia parafii koordynował
Jacek Jaworski.

Od 01.06.2016 r. ruszyły prace budowlane przy naprawie muru kościelnego, od strony wschodniej. Prace te wykonywano własnym zasobem, pod kierownictwem Witolda Czachara oraz Leszka Kozioł, przy udziale członków Rady Parafialnej Dariusza Tylki, Jacka Jaworskiego oraz parafian - Kazimierza Kwiatkowskiego, Ryszarda Kozioł, Mateusza Czachara, a nawet 12 letniego ochotnika, pomocnika Jakuba Jaworskiego. Podziękowania dla Witolda Czachara za udostępnienie sprzętu oraz pojazdów, a także dla Pawła Różańskiego za użyczenie sprzętu.  Oczywiście nad wszystkim czuwał ks. Proboszcz Piotr Wojcieszek. Na dzień 26.07.2016 r. główne prace w tej części muru zostały wykonane, mur uratowany, katastrofa budowlana zażegnana. Całość napraw wykonana społecznie, a materiał zakupiony z datków parafian, jak też w znacznej części ze środków własnych  przekazanych przez ks. Proboszcza Piotra Wojcieszek.

Obecnie trwają przygotowania do otynkowania tej części muru i dalsze uzupełnienie ubytków w pozostałej części, jak też wymiany pokrycia dachowego, który jest kosztowny, jednak nasze finanse są ograniczone i  trwa dalsza zbiórka parafialna na ten cel.

Jeśli uważasz, że to co robimy jest dobre, to także możesz nas wspomóc finansowo. Każda złotówka w tym wypadku jest bardzo cenna. Wejdz na ten link...
POMOC FINANSOWA

 
 
W razie jakich kolwiek pytań, zawsze możesz do nas napisać lub zadzwonić... Kliknij na ten link... KONTAKT