RUSZA PROGRAM POMOCY

CARITAS » RUSZA PROGRAM POMOCY

OGŁOSZENIE  CARITASU
 
 
Z  dniem  1.08.2017r. rusza program pomocy FEAD 2017-2018.Osoby  potrzebujące  pomocy  powinny  zgłaszać  się  do GOPS-u, których dochód  nie  przekracza 200% kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  korzystania  z  pomocy  społecznej 
to  jest :

1268 zł w  przypadku  1 osoby.
1028 zł w  przypadku  rodziny.