SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017

STRONA GŁÓWNA » WYDARZENIA W PARAFII W ROKU 2017 » SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017

SPRAWOZDANIE FINASOWE W NASZEJ PARAFII
 
Zbiórka środków finansowych na cele remontowe Naszego kościoła:

·     Stan konta na dzień 01.01.2017 r.  – 23 903,62 zł
 
Wpływy w roku 2017:
 
·     Zbiórka pieniężna od parafian za rok 2017 – 16 850 zł
·     Dotacja z Budżetu Gminy Lubań – 30 000 zł
·     Wpłata na cele remontowe od Caritasu Naszej Parafii
      – 2 032 zł
Łącznie  zebrano kwotę wraz z dotacją – 48 882 zł
 
Wydatki w roku 2017:

 
·      Naprawa pokrycia wieży – 900 zł
·      Inspektor nadzoru budowlanego – 1 000 zł
·      Zakup blachy miedzianej na pokrycie wieży –  17 469,53 zł
·      Zakup desek podłogowych na 3 piętra wieży oraz stopni 
       schodowych na chór i wieżę – 16 512,75 zł

Łącznie wydatkowano kwotę – 35 882,28 zł, z tego wydatki pokryto z otrzymanej dotacji z Gminy Lubań w kwocie 30 000 zł a pozostałą kwotę ze środków remontowych.

·     Stan konta na dzień 28.12.2017 r. – 36 239,89 zł