SPRAWOZDANIE REMONTOWE ZA 2017

STRONA GŁÓWNA » WYDARZENIA W PARAFII W ROKU 2017 » SPRAWOZDANIE REMONTOWE ZA 2017

              SPRAWOZDANIE REMONTOWE NASZEJ PARAFII


Po objęciu stanowiska Proboszcza Naszej parafii zapoznałem się m. in. ze stanem remontów w Naszej parafii i niestety, dziś już wiemy,  że nie wszystko było zrobione właściwie, zgodnie z prawem budowlanym i przysporzyło sporo problemów.

Na moją prośbę jeszcze w roku 2013 członkowie Rady Parafialnej wzięli sprawy w swoje ręce i dokonali następujących sprostowań:

W toku podjętych żmudnych starań i uzgodnień zarówno u Konserwatora Zabytków, jak też w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu dokonaliśmy doprojektowania remontu dachu zgodnie z wymogami,

Dokonaliśmy wycofania z obiegu prawnego pierwszej i drugiej decyzji  o remoncie  dachu i przebudowy wieży i na nasz wniosek otrzymaliśmy  łączną decyzję  dot. remontu całego dachu wraz z hełmem wieży,
-  Dokonaliśmy  inwentaryzacji powykonawczych ówczesnych prace i  założyliśmy dziennik budowy.
-  Powołaliśmy kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego , który stwierdził szereg uchybień w przebudowanym dachu kościoła i nakazał jego przełożenie w 40 %.

Sprostowanie powyższych spraw zajęło nam niemal cały rok.  

W roku 2014 w toku poszukiwań i poleceń Kurii Biskupiej,  znaleźliśmy wykonawcę p. Tomczyka na naprawę dachu, posiadającego stosowe uprawnienia i referencję,
 
W latach 2014 – 2015 wyłoniona firma dokonała przekładki pokrycia dachu w  40 %, montując dodatkowo drabinki śniegowe, instalację odgromową i pełne orynnowienie,

Dodatkowo dokonano przekładkę dachu na nowy  nad wejściem bocznym do kościoła i Zakrystią, wraz z cokołami  wieży, a także wykonano aluminiowe opierzenia murków oporowych,

W roku 2016 dokonano stosownych odbiorów wykonanych prac   przez wykonawcę i inspektora nadzoru  budowlanego, dokonując stosownych wpisów w dziennik budowy i sporządzając protokół,

W roku 2017 prace te odebrał wojewódzki konserwator zabytków, sporządzając stosowny protokół powykonawczy, nie wnosząc uwag do dokonanych prac.

Ponadto dokonano konsultacji konserwatorskiej w sprawie dalszego toku przebiegu remontu wieży, ze szczególną uwagą omówiono obecny jej stan i proces jej dalszej degradacji, popękań od strony Płn. i Płd., co stanowi dziś poważny problem.

W ramach konsultacji i oględzin wieży z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, prowadzącego Naszą budowę oraz konserwatorem, oboje Panowie zalecili pilny remont tej wieży i potrzeby:
· zabezpieczenia jej murów, sklepień i nadproży,
· uzupełnienie wypełnień w ścianach nośnych wieży, oklamrowanie,
· uzupełnienie tynków,
· odtworzenie stropów drewnianych  wieży na 3 kondygnacjach, jak też schodów, uwzględniając przy tym także zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Prace te mają na celu doprowadzenia wieży do jej stanu pierwotnego i zaniechania dalszej degradacji. Niestety obecny projekt zawiera jedynie budowę kopuły wieży, co wiążę się z dodatkowym jej obciążeniem i brak jest w nim jakichkolwiek prac remontowych wewnątrz wieży, a więc sam projekt wymaga uzupełnienia i stosownych zmian.


Mając powyższe na uwadze, przystąpiliśmy do zmian projektowych jak też i zmiany w otrzymanych pozwoleniach, celem dalszej kontynuacji prowadzonych robót budowlanych i właściwe zabezpieczenie, wyremontowanie wieży w jej obecnym kształcie, wraz z jej elewacją i elewacją całego kościoła, co stanowić będzie koszt o wiele mniejszy i możliwy do udźwignięcia przez samą parafię.
 
Końcem bieżącego roku dokonano:
- wysprzątania całego strychu kościoła, jak też uporządkowania poszczególnych pięter wieży, dokonując jednocześnie demontażu pozostałości starych desek. 
-  Uprzątnięto także gruz znajdujący się pod podłogą, na parterze wieży, przygotowując tym samym obiekt do dalszych prac inwestorskich.
-  zakupiony materiał na pokrycie całego dachu wieży – blachę miedzianą,
-  zakupiono deski na poszczególne piętra wieży oraz część belek nośnych,
-  zakupiono schody na chór i wieżę

Ponadto w bieżącym roku na skutek jesiennego huraganu, dach kościoła uległ miejscowym uszkodzeniom, wiatr powyrywał dachówki i 2 tygodnie temu zostało już naprawione. Całość naprawy wykonawcy pokryła Polisa Ubezpieczeniowa. Nic nie zostało wydatkowane ze środków parafii. 
Obecnie zaplanowano w styczniu 2018 roku rozpoczęcie prac przy remoncie wieży i montaż podłóg na wieży.