MODLITWA PRZED MISJAMI

STRONA GŁÓWNA » MODLITWA PRZED MISJAMI

MODLITWA PRZED MISJAMI PARAFIALNYMI

 
Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy "Przyjdź Królestwo Twoje". Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez Misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Matko Kościoła! Pani Anielska, prosimy wspieraj swoim wstawiennictwem nasze przygotowania do Misji Parafialnych i wypraszaj nam potrzebne łaski u Twego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------